Budovanie úspešnej firmy

 

Action learning plus

Cieľové skupiny:
1. Manažéri na všetkých stupňoch riadenia, kandidáti na tieto pozície, začínajúci manažéri, talentovaní manažéri.
2. Manažéri a členovia projektových, vývojových a inovačných tímov, manažéri a členovia pracovných tímov pracujúci na projektoch riadenia zmien, špecialisti na stratégiu podnikania.
3. Obchodníci a obchodní reprezentanti, finanční, poisťovací a personálni poradcovia.
4. atď. ...

Ciele:
1. Vytvorenie AL plus skupiny/skupín a oboznámenie sa so systémom ich práce.
2. Vytvorenie spoločnej poznatkovej základne a položenie základov pre efektívne rozhodovanie a riešenie problémov v riadiacej praxi.
3. Vytvorenie systému skupinového koučovania v rámci AL plus a jeho využitie na riešenie konkrétnych problémov firmy. Skupinové koučovanie facilitátor podporuje:
3.1: „mini teóriou“: stručné vstupy relevantnej teórie, prípadové štúdie, modelové situácie a incidenty,
3.2: facilitáciou stratégií, metód a techník, ktoré využívame v našich workshopoch,
3.3: facilitáciou „tool boxu“ osvedčených modelov rozhodovania a riešenia problémov v riadiacej praxi.
4. Vytvorenie systému before action review & after action review a jeho transfer do celej firmy.

Proces:
Po vytvorení action learning skupiny/skupín sa jej/ich členovia oboznámia so systémom skupinového koučovania, s procesom action review a s našim systémom expertnej podpory. Potom absolvujú tréningový modul Manažérske rozhodovanie a riešenie problémov: chyby, ktoré robíme - a ako sa im vyhnúť a podľa potreby aj iné relevantné tréningové moduly (pozri tréningový program Budovanie úspešnej firmy). Počas tréningových modulov využívame interaktívne multimediálne prezentácie, prípadové štúdie, modelové situácie, prácu v skupinách, štruktúrované diskusie a seba hodnotenia so spätnou väzbou. Členovia action learning skupiny/skupín dostanú komplexný súbor kvalitných študijných materiálov.

Veľkosť klasickej action learning skupiny je minimálne 3 - 4 členovia a maximálne 10 - 12 členov. Skupina sa stretáva štyri až šesť krát za pol roka alebo za jeden rok. Dĺžka jej stretnutia obvykle býva pol dňa až jeden deň. Jej stretnutia vedie facilitátor, ktorý jej počas procesu skupinového koučovania pomáha. Action learning plus je veľmi flexibilný systém, má mnoho modifikácií a vždy ho „šijeme na mieru“ podľa  potrieb, požiadaviek a predstáv našich klientov.

Action learning plus vychádza z:
A. Action learning (Reg Revans, 1907 - 2003): skupinové koučovanie a učenie sa z vlastnej činnosti a z vlastnej skúsenosti. Najúspešnejšie aplikácie AL: Jack Welch v General Electric, parallel learning structures a learning organization.

B. Action review (U.S. Army, U.S. Navy, U.S. Air Force): príprava na akciu a následná dôkladná analýza toho, čo sa stalo, prečo sa to stalo, ako to môžeme urobiť v budúcnosti ešte lepšie a čo sa z toho môžeme naučiť. Pomocou before action review sa dokážeme veľmi dobre pripraviť na všetky veľké výzvy, riziká, problémy, prekážky, bariéry a úskalia rozhodovania a riešenia problémov - a na to, ako ich prekonať alebo odstrániť. Pomocou after action review dokážeme významne zvýšiť efektívnosť nášho individuálneho, skupinového a organizačného učenia v oblasti rozhodovania a riešenia problémov. V súčasnom turbulentnom VUCA svete (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) to pre nás bude obrovskou konkurenčnou výhodou.

C. Systém expertnej podpory action learning & action review využíva naše know-how v nasledujúcich troch oblastiach: stratégia podnikania, soft skills: vedenie ľudí a organizačný rozvoj a riadenie zmien (pozri program strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy).

Action learning plus má mnoho predností:
1. patrí k najefektívnejším spôsobom riešenia dôležitých firemných problémov: členovia skupiny action learning plus riešia svoje reálne pracovné problémy a súčasne sa aj učia, ako ich efektívne riešiť.
2. je špecifickým typom na mieru šitého „on-the-job“ tréningu. V porovnaní s „of-the-job“ tréningom: (2.1.) je významne lacnejší, (2.2.) je oveľa praktickejší a pragmatickejší, (2.3.) veľmi silne motivuje účastníkov a urýchľuje ich učenie: vedia, že sa učia presne to, čo práve potrebujú, (2.4.) úplne eliminuje problémy transferu, (2.5.) veľmi účinne prispieva k vybudovaniu „learning organization“.
3. jeho súčasťou je prepracovaný systém expertnej podpory riešenia konkrétnych firemných problémov.
4. má veľmi silný synergický a tím buildingový efekt: veľmi efektívne znižuje „silo effect“ a významne zvyšuje spoluprácu medzi diferencovanými organizačnými jednotkami formálnej organizačnej štruktúry.
5. veľmi efektívne informuje o firemných a svetových „best practices“ a napomáha ich rýchlemu rozšíreniu a využívaniu v celej firme.

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

 

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.