Budovanie úspešnej firmy

 

Riešiteľské workshopy

  Formulácia a implementácia základných hodnôt, misie a vízie
  Strategický audit

  Master strategy: ako robiť kľúčové strategické rozhodnutia
  Plánovanie strategických scenárov: ako sa pripraviť na budúcnosť
  Hľadanie spoločnej budúcnosti a iné intervencie
  Vytvorenie výnimočnej skúsenosti pre vašich zákazníkov
  Action learning plus

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.


O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.