Budovanie úspešnej firmy

 

Plánovanie strategických scenárov: ako sa pripraviť na budúcnosť

Budúcnosť je otvorená a nedá sa predpovedať. Cieľom plánovania strategických scenárov je rozbiť naše pôvodné predstavy o budúcnosti a uvedomiť si, že budúci svet vôbec nemusí vyzerať tak, ako si ho teraz predstavujeme. Strategické scenáre nám strhnú klapky z očí, vyliečia firemnú slepotu a odstránia naše tunelové videnie budúcnosti. Dovolia nám „myslieť o nemysliteľnom“. Umožnia nám myslieť mimo nášho - individuálneho, skupinového alebo organizačného - zaužívaného rámca („thinking outside the box“). Umožnia nám, aby sme si uvedomili, že budúcnosť nám môže pripraviť aj také veľké príležitosti a také veľké ohrozenia, na aké sme doteraz vôbec nemysleli a preto sme sa na ne ani nepripravovali. Plánovanie strategických scenárov nám „dáva nové oči“. Už nikdy nebudeme vidieť budúcnosť tak, ako sme ju videli predtým.

Plánovanie strategických scenárov je prvou, úvodnou fázou formulácie dlhodobej stratégie podnikania a dlhodobej strategickej vízie firmy. Keď chceme byť úspešní, musíme vybudovať takú robustnú a flexibilnú firmu, ktorá sa bude rozvíjať a „prekvitať“ v každej budúcnosti. Pretože nedokážeme odhadnúť, ktorý scenár (alebo ktorá kombinácia scenárov) sa stane skutočnosťou, musíme sa veľmi dobre pripraviť na všetky scenáre. Musíme vybudovať firmu, ktorá bude pripravená využiť všetky veľké budúce príležitosti a ktorá sa súčasne bude vedieť ubrániť všetkým veľkým budúcim ohrozeniam (alebo bude vedieť zabrániť ich vzniku) vo všetkých alternatívnych scenároch. Súčasťou tejto prípravy je samozrejme aj naše maximálne úsilie ovplyvniť budúcnosť takým spôsobom, aby sme si v nej veľmi aktívne vytvorili čo najviac veľkých príležitostí a aby sme súčasne zamedzili vzniku veľkých ohrození.

Pri plánovaní strategických scenárov nemodelujeme len niekoľko scenárov alternatívnych budúcností, ale aj „vývojové cesty“ z prítomnosti do týchto budúcností. Na týchto cestách potom určujeme tzv. slabé signály. Slabé signály na ceste z prítomnosti do budúcnosti dokážu identifikovať a správne interpretovať len ľudia, ktorí pri plánovaní strategických scenárov už túto cestu mentálne prešli a sú preto pripravení na to, aby slabé signály mohli spozorovať a aby ich dokázali pravdivo interpretovať. Ostatní si ich buď vôbec nevšimnú alebo ich nevedia správne interpretovať. Slabé signály nebudú pre nich zmysluplné. Slabé signály nás takto s veľkým časovým náskokom informujú, na ktorej ceste z prítomnosti do budúcnosti sa nachádzame, do ktorej alternatívnej budúcnosti smerujeme. Sú našimi „spomienkami na budúcnosť“ alebo našimi „déja vu“. Umožnia nám, aby sme sa s veľkým časovým náskokom začali pripravovať na využívanie veľkých príležitostí a na elimináciu veľkých ohrození v alternatívnej budúcnosti, ku ktorej sa blížime. Na identifikáciu slabých signálov samozrejme musíme navrhnúť spôsob ich monitorovania a musíme vybudovať komplexný systém monitorovania a skenovania vonkajšieho prostredia firmy: t. j. musíme vybudovať náš systém včasného varovania - "early warning" systém.

Plánovanie strategických scenárov je možné zrealizovať viacerými spôsobmi. Pre našich klientov sme pripravili intenzívny riešiteľský workshop Plánovanie strategických scenárov.

Účastníci: Vrcholový manažment a manažéri na vyšších stupňoch riadenia, kandidáti na tieto pozície, talentovaní manažéri a špecialisti na stratégiu.

Ciele:

1. Vytvoriť poznatkovú základňu a položiť základy pre plánovanie strategických scenárov.

2. Vypracovať pre firmu stručné "na mieru šité" strategické scenáre.

3. Sformulovať dlhodobú stratégiu podnikania.

4. Identifikovať "slabé signály", určiť spôsob ich monitorovania a vybudovať komplexný systém monitorovania a skenovania vonkajšieho prostredia firmy - t. j. systém včasného varovania.

5. Pripraviť komunikáciu scenárov vo firme: spôsob ich prezentácie, vizualizácie, atď.

Proces

Po absolvovaní tréningového modulu Plánovanie strategických scenárov (pozri tréningový program Budovanie úspešnej firmy: Stratégia podnikania) môžu účastníci  workshopu začať pracovať na scenároch. Vypracovanie „na mieru šitých“ strategických scenárov začína „znútra von“ - t. j. identifikáciou tých najdôležitejších strategických rozhodnutí, ktoré by v blízkej budúcnosti mala firma urobiť, aby sa dobre pripravila na budúcnosť. Scenáre alternatívnych budúcností umožnia top manažmentu, aby tieto životne dôležité rozhodnutia urobil optimálnym spôsobom. Strategické scenáre budú opisovať tie kľúčové parametre alternatívnych budúcností vonkajšieho prostredia firmy, ktoré budú pre urobenie týchto rozhodnutí  najdôležitejšie.

Dlhodobé následky globálnej hospodárskej krízy nedokážeme "predpovedať". Nedokážeme "predpovedať", aké ničivé ohrozenia a strategické riziká ešte môžu vytvoriť pre jednotlivé krajiny a regióny, pre jednotlivé priemyselné odvetvia a firmy a ako ešte môžu ovplyvniť kvalitu života a osud všetkých ľudí. Plánovanie strategických scenárov je v súčasnosti tou najlepšou prípravou na všetky veľké deštruktívne ohrozenia, ktoré nám môže budúcnosť pripraviť. Môže sa úspešne aplikovať v každom priemyselnom odvetví vo firme každého typu a veľkosti. Je to vlastne "riadenie firmy z budúcnosti".

Poradca: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

Náš prístup k plánovaniu strategických scenárov sme podrobnejšie opísali na inom mieste.

Pozri: Perlaki, I. Building Successful Companies in Transition Economies. In: Denison, D. R. (ed.): Managing Organizational Change in Transition Economies, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, 2001, s. 483-509.

Prípadová štúdia: Všetky strategické scenáre, ktoré sme vypracovali s našimi klientmi, sú samozrejme dôverné a tajné. Jeden z našich klientov - Central & East European Health Policy Network - však urobil výnimku a publikoval svoje Strategické scenáre 2020: Budúcnosť zdravotníctva v strednej a východnej Európe na svojom webe www.ceehpn.eu v anglickej a českej verzii. Na tomto webe sú uvedené aj krátke videá, ktoré ilustrujú život v jednotlivých scenároch a päť divokých kariet. CEE HPN publikoval scenáre a divoké karty aj v knižnej forme.

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.