Budovanie úspešnej firmy

 

Tréningový program

Účastníci:
Vrcholový manažment a manažéri na vyšších stupňoch riadenia, kandidáti na tieto pozície, talentovaní manažéri, špecialisti na stratégiu a špecialisti na organizačný rozvoj a riadenie zmien..

Ciele:
Vytvoriť poznatkovú základňu a položiť základy pre strategický a organizačný rozvoj firmy, zameraný na zabezpečenie jej dlhodobej úspešnosti, na vybudovanie a udržanie jej strategických kompetencií a konkurenčných výhod a na zlepšenie jej konkurenčnej pozície.

Obsah:
Tréningový program Budovanie úspešnej firmy sme navrhli podľa profilu schopností efektívnych globálnych vrcholových manažérov a manažérov na vyšších stupňoch riadenia. Osemnásť tréningových modulov sme rozdelili do troch základných tematických oblastí. Obsah tréningového programu "ušijeme na mieru" podľa potrieb a požiadaviek každého klienta.

Stratégia podnikania
 1. Budovanie dlhodobo úspešnej firmy: prečo firmy krachujú a prečo sú dlhodobo úspešné?
 2. Plánovanie strategických scenárov: chcete sa perfektne pripraviť na všetky veľké budúce príležitosti a ohrozenia?
 3. Strategická vízia: akú konkurenčnú pozíciu by ste chceli mať v budúcnosti a čo by ste mali urobiť, aby sa vám to podarilo?
 4. Misia - poslanie firmy: ako sformulujete poslanie firmy, ktoré vám zabezpečí najväčšiu konkurenčnú výhodu?
 5. Archetypy úspešných firiem: charakteristika vynikajúcich firiem - ako fungujú tie najlepšie firmy na svete a aké veľké omyly sa im už podarilo urobiť?
 6. Moderná stratégia podnikania: chcete uspokojiť potreby zákazníkov lepšie ako vaša konkurencia?
 7. Vytvorenie výnimočnej skúsenosti pre vašich zákazníkov.

  Soft Skills: vedenie ľudí
 8. Efektívne vodcovstvo: ako sa môžete stať lepším vodcom?
 9. Manažérske rozhodovanie a riešenie problémov: - chyby, ktoré robíme a ako sa im vyhnúť, - ako myslieť "out of the box".
 10. Riešenie pracovných konfliktov.
 11. Zvládanie stresu: zvládanie stresu, nácvik relaxačných techník a spokojnosť so životom.
 12. Pracovná motivácia: akým chybám v motivovaní by ste sa mali vyhnúť?
 13. Medzikultúrny manažment: komparatívny manažment - chcete sa vyhnúť medzikultúrnym nedorozumeniam?

  Organizačný rozvoj a riadenie zmien
 14. Základné teórie, metódy a postupy riadenia zmien: intervencie strategického a organizačného rozvoja.
 15. Agent zmeny a modely poradenstva: akým typom agenta zmeny by ste sa chceli stať?
 16. Diagnóza organizácií a spätná väzba diagnostických informácií.
 17. Organizačná efektívnosť: ako sa nestať obeťou vlastného úspechu?
 18. Hodnotenie a inštitucionalizácia intervencií organizačného rozvoja: ako sa vyhnúť neočakávaným následkom zmien?

Tréningové metódy:
Interaktívne multimediálne prezentácie, prípadové štúdie, modelové situácie, práca v skupinách, štruktúrované diskusie a sebahodnotenia so spätnou väzbou.

Účastníci tréningového programu dostanú komplexný súbor kvalitných študijných materiálov.

Dĺžka trvania:
Dĺžku trvania tréningového programu prispôsobujeme špecifickým potrebám a požiadavkám každého klienta.

Tréningový program Budovanie úspešnej firmy môže ďalej pokračovať ďalšími produktmi rovnomenného programu strategického a organizačného rozvoja:

  Formulácia a implementácia základných hodnôt, misie a vízie
  Strategický audit
  Master strategy: ako robiť kľúčové strategické rozhodnutia
  Plánovanie strategických scenárov: ako sa pripraviť na budúcnosť
  Hľadanie spoločnej budúcnosti a iné intervencie
  Vytvorenie výnimočnej skúsenosti pre vašich zákazníkov
  Action learning plus

Poradca/tréner: Doc. Ing. Ivan Perlaki, CSc.

 

Tréningový program Budovanie úspešnej firmy ponúkame aj ako verejný tréningový program. Môžete sa naň prihlásiť na nižšie uvedených kontaktoch. Radi vám poskytneme podrobný opis obsahu jednotlivých modulov. Tréningový program môžeme prispôsobiť vašim tréningovým potrebám.
O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.