Preklady a tlmočenie

Preklady: Spoločnosť poskytuje profesionálne prekladateľské služby na vysokej úrovni kvality, spoľahlivosti a presnosti.

Tlmočenie: Poskytujeme konzekutívne a simultánne tlmočenie na konferenciách alebo podujatiach v súkromnom alebo verejnom sektore. Spoločnosť zabezpečuje profesionálne tlmočnícke služby prostredníctvom skúsených tlmočníkov, z ktorých väčšina má akreditáciu udelenú tlmočníckou službou európskych inštitúcií v Bruseli.

O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, s.r.o., Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.