Budovanie úspešnej firmy

 

Program strategického a organizačného rozvoja

Poskytujeme kompletné služby najvyššej kvality v poradenstve v riadení (management consulting) a vo vzdelávaní manažérov (management development). Špecializujeme sa na poradenstvo a na tréningové programy v oblasti strategického a organizačného rozvoja, na rozvoj manažérskych zručností a na rozvoj obchodných zručností. Našim klientom pomáhame vybudovať dlhodobo úspešné firmy. Program strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy, ktorý sme za týmto účelom vytvorili, pozostáva zo systému ôsmich na seba nadväzujúcich produktov:
  1. Tréningový program Budovanie úspešnej firmy
  2. Formulácia a implementácia základných hodnôt, misie a vízie
  3. Strategický audit
  4. Master strategy: ako robiť kľúčové strategické rozhodnutia
  5. Plánovanie strategických scenárov: ako sa pripraviť na budúcnosť
  6. Hľadanie spoločnej budúcnosti a iné intervencie
  7. Vytvorenie výnimočnej skúsenosti pre vašich zákazníkov
  8. Action learning plus

Všetky vyššie uvedené produkty a služby ponúkame v slovenčine a v angličtine.

Program strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy je konkrétnou aplikáciou nášho prístupu k budovaniu teórií strategického a organizačného rozvoja závislých na špecifickej národnej a organizačnej kultúre (Perlaki, 1994, 2001) */. Tento kontextuálny prístup ku strategickému a organizačnému rozvoju je založený na lokálnych hodnotách, vedomostiach, teoretických koncepciách a tradíciach. Z nich vychádza pri vývoji nových teórií, stratégií, metód a techník, ktoré sú vhodné práve pre tento konkrétny ekonomický, sociálny, politický a kultúrny kontext.

Okrem základných produktov nášho Programu strategického a organizačného rozvoja Budovanie úspešnej firmy vám pri budovaní dlhodobo úspešných firiem môžeme pomôcť aj pomocou iných poradenských a tréningových programov (pozri Rozvoj manažérskych zručností, Rozvoj obchodných zručností a Ďalšie poradenské programy).

 

*/ Pozri:
Perlaki, I.: Organizational Development in Eastern Europe: Learning to Build Culture-Specific OD Theories. Journal of Applied Behavioral Science, 30, 1994, p. 297-312

Perlaki, I.: Building Successful Companies in Transition Economies. In: Denison, D. R. (ed.): Managing Organizational Change in Transition Economies, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, 2001, p. 483-509
O našich produktoch a službách Vám radi poskytneme podrobnejšie informácie.

Ivan Perlaki Consulting, Martinengova 8, SK - 811 02 Bratislava 1, Slovensko
tel.:+ 421-2-6280 1193, tel., fax.:+ 421-2-6280 3017
e-mail: info@perlaki.sk

Copyright © by Ivan Perlaki Consulting. Všetky práva vyhradené.